2810379431, 2810 379472 gpa@hmu.gr
Επιλογή Σελίδας

Επίβλεψη Ασκούμενων

Τα θέματα της πρακτικής άσκησης κάθε Τμήματος συντονίζονται από την Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης στην οποία συμμετέχουν τρία μέλη του εκπαιδευτικού προσωπικού.

Κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης κάθε φοιτητής επιβλέπεται από δύο υπευθύνους, τον επόπτη εκπαιδευτικό, τον οποίο ορίζει η Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος και τον επιβλέποντα από το φορέα απασχόλησης (εργασιακά υπεύθυνος), τον οποίο προτείνει η διοίκηση του φορέα απασχόλησης και εγκρίνει η Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης.

Ο επόπτης εκπαιδευτικός είναι μέλος του Εκπαιδευτικού Προσωπικού του Τμήματος και εκτελεί τα καθήκοντά του σύμφωνα με τους κανόνες που διέπουν την πρακτική άσκηση.

Ο εργασιακά υπεύθυνος είναι στέλεχος του φορέα απασχόλησης με πτυχίο συναφούς ειδικότητας και με επαρκή εμπειρία στον εργασιακό χώρο. Έχει την ευθύνη της καθοδήγησης και επίβλεψης του ασκούμενου φοιτητή στον εργασιακό χώρο σύμφωνα με τις διαδικασίες του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης.

Επόπτες εκπαιδευτικοί μπορεί να είναι όλα τα μέλη εκπαιδευτικού προσωπικού κάθε Τμήματος. Οι φοιτητές κατανέμονται στους επόπτες εκπαιδευτικούς από την Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης του Τμήματός τους. Οι βασικές υποχρεώσεις του επόπτη εκπαιδευτικού είναι να:

 • Ενημερώνεται για τους φοιτητές που επιβλέπει και τις υποχρεώσεις που αναλαμβάνει.
 • Παρακολουθεί το βαθμό ανταπόκρισης του φορέα και του φοιτητή στις υποχρεώσεις τους με προσωπική επικοινωνία (επισκέψεις στους χώρους άσκησης, τηλεφωνικά, με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο).
 • Συνεργάζεται με το φοιτητή και τον εργασιακά υπεύθυνο για την καλύτερη εκπαίδευση του φοιτητή και την επίλυση τυχόν προβλημάτων που προκύπτουν, σε συνεργασία με το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΤΕΙ Κρήτης.
 • Ελέγχει και θεωρεί το Βιβλίο Πρακτικής Άσκησης του φοιτητή.
 • Με την ολοκλήρωση της εξάμηνης εξάσκησης συμπληρώνει το Έντυπο Αξιολόγησης για κάθε φοιτητή που εποπτεύει.

Ο υπεύθυνος επίβλεψης επόπτης από το φορέα απασχόλησης έχει την ευθύνη της καθοδήγησης και επίβλεψης του ασκούμενου φοιτητή στον εργασιακό χώρο. Συγκεκριμένα:

 • Μέριμνα για τον καθορισμό των αντικειμένων απασχόλησης του ασκούμενου φοιτητή σε συνεργασία με τον επόπτη εκπαιδευτικό.
 • Επιβλέπει την πορεία εκπόνησης της πρακτικής άσκησης και την επίδοση των ασκούμενων.
 • Συνεργάζεται με τον επόπτη εκπαιδευτικό, για την αποτελεσματικότερη άσκηση των φοιτητών, με βάση τις δυνατότητες του φορέα.
 • Ελέγχει και θεωρεί το ημερολόγιο εργασιών στο Βιβλίο Πρακτικής Άσκησης του φοιτητή.
 • Συμπληρώνει και αποστέλλει στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης, στο τέλος κάθε μήνα, μηνιαία βεβαίωση πραγματοποίησης της πρακτικής άσκησης.
 • Συμπληρώνει το Έντυπο Αξιολόγησης του φοιτητή και του προγράμματος στο οποίο αξιολογεί την προετοιμασία, την ενημέρωση και το ενδιαφέρον των φοιτητών, τους επόπτες, την οργάνωση και συνέπεια του Προγράμματος κ.λπ.
Μετάβαση στο περιεχόμενο