2810379431, 2810 379472 gpa@hmu.gr
Επιλογή Σελίδας

Υποχρεώσεις και Δικαιώματα

Βασικές Υποχρεώσεις του Φορέα Απασχόλησης:

Υπογράφει σε 5 αντίγραφα την Ειδική Σύμβαση Εργασίας του φοιτητή με ειδικούς όρους συμμετοχής στο πρόγραμμα.

Προσδιορίζει το ωράριο εργασίας του ασκούμενου το οποίο δεν πρέπει να υπερβαίνει το νόμιμο ημερησίως.

Έχει την υποχρέωση να συμβάλλει κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο στην αρτιότερη εκπαίδευση του ασκούμενου.

Αναθέτει καθήκοντα σε διάφορους τομείς σχετικούς με το αντικείμενο σπουδών του ασκούμενου και φροντίζει για την τήρηση του αντικειμένου της άσκησης.

Ορίζει τον υπεύθυνο επίβλεψης, ο οποίος είναι απόφοιτος ΑΕΙ, συναφούς ειδικότητας με αυτή του ασκούμενου και με επαρκή εμπειρία στον εργασιακό χώρο.

Ο υπεύθυνος επίβλεψης από το φορέα απασχόλησης έχει την ευθύνη της καθοδήγησης και επίβλεψης του ασκούμενου φοιτητή στον εργασιακό χώρο. Συγκεκριμένα:

  • Μέριμνα για τον καθορισμό των αντικειμένων απασχόλησης του ασκούμενου φοιτητή σε συνεργασία με τον επόπτη εκπαιδευτικό.
  • Επιβλέπει την πορεία εκπόνησης της πρακτικής άσκησης και την επίδοση του φοιτητή.
  • Συνεργάζεται με τον επόπτη εκπαιδευτικό, για την αποτελεσματικότερη άσκηση των φοιτητών, με βάση τις δυνατότητες του φορέα.
  • Ελέγχει και θεωρεί το ημερολόγιο εργασιών στο Βιβλίο Πρακτικής Άσκησης του φοιτητή.
  • Συμπληρώνει και αποστέλλει στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης, στο τέλος κάθε μήνα, μηνιαία βεβαίωση πραγματοποίησης της πρακτικής άσκησης.
  • Συμπληρώνει το Έντυπο Αξιολόγησης του φοιτητή και του προγράμματος στο οποίο αξιολογεί την προετοιμασία, την ενημέρωση και το ενδιαφέρον των φοιτητών, τους επόπτες, την οργάνωση και συνέπεια του Προγράμματος κ.λπ.

Σε περιπτώσεις που η διοίκηση του φορέα απασχόλησης δεν ακολουθεί σε γενικές γραμμές το πρόγραμμα απασχόλησης των ασκουμένων ή τους ετεροαπασχολεί, είναι δυνατόν, ύστερα από απόφαση της Επιτροπής Πρακτικής Άσκησης Τμήματος, να διακοπεί η άσκηση στο συγκεκριμένο εργασιακό χώρο.

Για αυθαίρετες απουσίες του ασκούμενου ή παράβαση των κανονισμών του εργασιακού χώρου, ενημερώνεται σχετικά το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης και το Τμήμα, μέσω του επόπτη εκπαιδευτικού, προκειμένου να υπάρξει συμμόρφωση. Σε περίπτωση υποτροπής του ασκούμενου η επιχείρηση μπορεί να καταγγείλει μονομερώς την Ειδική Σύμβαση Εργασίας,τότε διακόπτεται η πρακτική άσκηση και ο φοιτητής υποχρεούται να επαναλάβει σε επόμενη περίοδο τη διαδικασία τοποθέτησης σε νέα θέση, για τη συμπλήρωση του υπολοίπου χρόνου.

Το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης μεριμνά, ώστε να βρεθούν κατά προτεραιότητα νέες θέσεις για τους φοιτητές που διέκοψαν την άσκηση. Στη νέα θέση πραγματοποιείται Πρακτική Άσκηση μόνο για το διάστημα που υπολείπεται των έξι μηνών.

Μετάβαση στο περιεχόμενο