2810379431, 2810 379472 gpa@hmu.gr
Επιλογή Σελίδας

Οδηγίες – Διαδικασίες

Έναρξη Πρακτικής Άσκησης

Οι φοιτητές που πληρούν τις προϋποθέσεις έναρξης πρακτικής άσκησης σύμφωνα με το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματός τους και επιθυμούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα  ακολουθούν τα παρακάτω βήματα:

Ενημέρωση- Επιλογή Φορέα

 • Ενημερώνονται για τη πραγματοποίηση πρακτικής άσκησης μέσω του ΕΣΠΑ από το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ή τον Επιστημονικό Υπεύθυνο του Τμήματός τους.
 • Αντλούν πληροφορίες για τις προσφερόμενες θέσεις πρακτικής άσκησης από τον ιστότοπο του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης ή από τον Κόμβο ΑΤΛΑΣ του Υ.ΠΑΙ.Ε.Θ. Εναλλακτικά, οι φοιτητές μπορούν να εκπονήσουν την πρακτική τους άσκηση σε φορέα απασχόλησης που ήδη εργάζονται ή έχουν επιλέξει οι ίδιοι.
 • Έρχονται σε επικοινωνία, με τους δυνητικούς φορείς απασχόλησης για τη διασφάλιση της θέσης πρακτικής άσκησης που τους ενδιαφέρει. Η επιλογή του φορέα απασχόλησης γίνεται σύμφωνα με τα κριτήρια που θέτει το Τμήμα του ενδιαφερόμενου φοιτητή.

Αίτηση στο Τμήμα

 • Ο φοιτητής προμηθεύεται από την Γραμματεία του Τμήματός του ή από την ιστοσελίδα του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης τα έντυπα έναρξης πρακτικής ( Αίτηση Φοιτητή και Βεβαίωση Αποδοχής από Φορέα). Ο φοιτητής συμπληρώνει την Αίτηση Φοιτητή και σε συνεργασία με τον εργοδότη συμπληρώνεται η Βεβαίωση Αποδοχής από Φορέα όπου αποτυπώνεται το προφίλ του φορέα με το οποίο πιστοποιείται η πρόθεση του τελευταίου να τον απασχολήσει στο πλαίσιο του θεσμού της πρακτικής άσκησης μέσω του προγράμματος ΕΣΠΑ, ορίζεται ο επόπτης του φορέα πτυχιούχος συναφούς ειδικότητας, καθώς και το αντικείμενο απασχόλησης του φοιτητή, το οποίο πρέπει να έχει συνάφεια με το γνωστικό αντικείμενο του Τμήματός του και τέλος αναγράφεται ο κωδικός θέσης στο σύστημα ΑΤΛΑΣ.
 • Ο φοιτητής πρέπει να συνδεθεί στο σύστημα Άτλας χρησιμοποιώντας το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης που έχει λάβει από το Τμήμα του και να πιστοποιήσει τα στοιχεία λογαριασμού του, προκειμένου να γίνει η αντιστοίχισή του με τη συγκεκριμένη θέση πρακτικής άσκησης.
 • Ο φοιτητής καταθέτει τα 2 έντυπα στη Γραμματεία του Τμήματός του εντός της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων όπως αυτή κάθε φορά ορίζεται με ανακοίνωση του ΓΠΑ ή/και του Τμήματος.

Αξιολόγηση Αιτήσεων 

 • Η Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης κάθεΤμήματος αξιολογεί τις αιτήσεις και τοποθετεί τους φοιτητές που πληρούν τις προϋποθέσεις σε θέσεις πρακτικής και ορίζει για κάθε φοιτητή τον επόπτη εκπαιδευτικό και τον επιβλέποντα από τον φορέα απασχόλησης. Σε περίπτωση που ο αριθμός αιτήσεων είναι μεγαλύτερος από τον αριθμό των διαθέσιμων θέσεων ανά Τμήμα, η επιλογή και τοποθέτηση των φοιτητών σε επιδοτούμενες θέσεις πρακτικής άσκησης μέσω ΕΣΠΑ γίνεται με συγκεκριμένα κριτήρια.
 • Μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, οι δυνητικά δικαιούχοι φοιτητές έχουν δικαίωμα ένστασης επί των αποτελεσμάτων εντός 5 ημερολογιακών ημερών η οποία κατατίθεται στη Γραμματεία του Τμήματός τους. Η Συνέλευση του Τμήματος εξετάζει το αίτημα και αποφασίζει για την ένταξη του φοιτητή σε επιδοτούμενη θέση ΕΣΠΑ.
 • Οι φοιτητές που εντάσσονται στο Πρόγραμμα ΕΣΠΑ «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του ΤΕΙ Κρήτης», υλοποιούν την πρακτική τους άσκηση μέσω του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης ΤΕΙ Κρήτης.
 • Οι φοιτητές που δεν εντάσσονται στο Πρόγραμμα ΕΣΠΑ, υλοποιούν την πρακτική τους άσκηση με τη θεσμοθετημένη διαδικασία, μέσω της Γραμματείας του Τμήματός τους.

Τοποθέτηση – Έναρξη

 • Ο φοιτητής παραλαμβάνει από τη Γραμματεία του Τμήματός του Βεβαίωση Τοποθέτησης σε 2 αντίγραφα (ένα για τον φορέα και ένα για το ΓΠΑ) και το Βιβλίο Πρακτικής Άσκησης.
 • Ενημερώνεται από το ΓΠΑ για τη διαδικασία που θα ακολουθήσει και παραλαμβάνει την Ειδική Σύμβαση Εργασίας σε 5 αντίγραφα, τα οποία προσκομίζει στο ΓΠΑ εντός 5 ημερών με υπογραφές και σφραγίδες του φορέα. Όταν οι συμβάσεις υπογραφούν από όλα τα συμβαλλόμενα μέλη επιστρέφεται ένα αντίγραφο στο φοιτητή και ένα στο φορέα.
 • Προσκομίζει στο ΓΠΑ φωτοαντίγραφα ατομικών στοιχείων (ταυτότητα, ΑΜΚΑ, ΑΜΑ, ΑΦΜ, 1η σελίδα Λογαριασμού οποιασδήποτε Τράπεζας στον οποίο να είναι 1ος  δικαιούχος). Οι φοιτητές που δεν έχουν Αριθμό Μητρώου Ασφαλισμένου (ΑΜΑ) θα πρέπει να απευθυνθούν στο ΙΚΑ για την έκδοσή του.
 • Συμπληρώνει ηλεκτρονικά το Απογραφικό Δελτίο Εισόδου Συμμετέχοντα.

Ενδιάμεση Παρακολούθηση Πρακτικής Άσκησης

Κατά τη διάρκεια του εξαμήνου

 • Ο υπεύθυνος επίβλεψης επόπτης από το φορέα απασχόλησης έχει την ευθύνη της καθοδήγησης και επίβλεψης του ασκούμενου φοιτητή στον εργασιακό χώρο σε συνεργασία με τον επόπτη εκπαιδευτικό.
 • Ο επόπτης εκπαιδευτικός παρακολουθεί το βαθμό ανταπόκρισης του φορέα και του φοιτητή στις υποχρεώσεις τους με προσωπική επικοινωνία (επισκέψεις στους χώρους άσκησης, τηλεφωνικά, με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο).
 • Κάθε ασκούμενος φοιτητής υποχρεούται να συμπληρώνει ειδικό έντυπο-ημερολόγιο, το Βιβλίο Πρακτικής Άσκησης, στο οποίο καταγράφει την καθημερινή του απασχόληση και περιγράφει συνοπτικά τις δραστηριότητες της παραγωγικής διαδικασίας στις οποίες συμμετείχε. Το Βιβλίο Πρακτικής Άσκησης ελέγχεται και υπογράφεται σε εβδομαδιαία βάση από τον εργασιακά υπεύθυνο.
 • Ο φοιτητής προσκομίζει κάθε μήνα στο ΓΠΑ τη Μηνιαία Βεβαίωση Παρακολούθησης συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη από τον φορέα απασχόλησης. Σε περίπτωση διακοπής της πρακτικής άσκησης ενημερώνεται αυθημερόν το Τμήμα και το ΓΠΑ.
 • Για οποιοδήποτε θέμα κατά τη διάρκεια της πρακτικής ο φοιτητής μπορεί να επικοινωνεί με τα στελέχη του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης, τον Επόπτη Εκπαιδευτικό ή τον Επιστημονικό Υπεύθυνο του Τμήματος.

Ολοκλήρωση Πρακτικής Άσκησης

Με τη λήξη του εξαμήνου

 • Ο φοιτητής καταθέτει στη Γραμματεία του Τμήματός του το Βιβλίο Πρακτικής Άσκησης συμπληρωμένο σύμφωνα με τις οδηγίες.
 • Φροντίζει να προμηθευτεί όλα τα απαραίτητα έντυπα ολοκλήρωσης της πρακτικής άσκησης και τα συμπληρώνει σε συνεργασία με τον επόπτη του φορέα όπου αυτό απαιτείται.
 • Ενημερώνει τον επόπτη του φορέα για την υποχρέωση συμπλήρωσης της Βεβαίωσης Ολοκλήρωσης και του Εντύπου Αξιολόγησης από Φορέα
 • Συμπληρώνει ηλεκτρονικά το Απογραφικό Δελτίο Εξόδου Συμμετέχοντα.
 • Παραδίδει στο ΓΠΑ  α)Τελική Έκθεση Πρακτικής Άσκησης, σύμφωνα με το πρότυπο, β) Βεβαίωση Ολοκλήρωσης Πρακτικής Άσκησης συμπληρωμένη από τον φορέα, γ) Έντυπο Αξιολόγησης Φοιτητή και Φορέα σε κλειστό φάκελο, καθώς και οποιοδήποτε επιπλέον συμπληρωματικό δικαιολογητικό του ζητηθεί ανάλογα με τη θέση, όπως βεβαίωση ασφαλιστικών εισφορών και υπεύθυνη δήλωση του φοιτητή για την καταβολή της αποζημίωσης από τον φορέα.
 • Η επίδοση του φοιτητή αξιολογείται από την Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης η οποία αποφασίζει και προτείνει στον Πρόεδρο του Τμήματος για την αποδοχή ή την απόρριψη της πρακτικής άσκησης.
 • Το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης προβαίνει στη διαδικασία πληρωμής των φοιτητών μετά από εντολή του Επιστημονικού Υπευθύνου του κάθε Τμήματος και εφόσον έχει προηγηθεί η προηγούμενη διαδικασία.

* Όλα τα έντυπα υλοποίησης της Πρακτικής Άσκησης είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης. Κατεβάστε τα έντυπα από εδώ.

Μετάβαση στο περιεχόμενο